duzce   images1  

 

 

Bilimsel Araştırma Projesi-2015.07.03.332, "Şebekeden Bağımsız Fotovoltaik Sistemler için Yeni Bir Maksimum Güç Noktası İzleme Algoritması ve Tasarımı", Düzce Üniversitesi, Proje Yürütücüsü, (2015-Devam Ediyor).

Bilimsel Araştırma Projesi- 2013.7.3.181, “Çoklu Fırçasız Doğru Akım Hub Motorlarının Sürücü Tasarımı ve Hız Kontrolü”, Düzce Üniversitesi, Proje Yürütücüsü, (2013-2015).

Bilimsel Araştırma Projesi- 2011.03.03.069, “Bir Fazlı Yardımcı Sargılı Asenkron Motorlar İçin Tasarruflu Elektronik Sürücünün Tasarımı”, Düzce Üniversitesi, Proje Yürütücüsü, 2012.

Bilimsel Araştırma Projesi- 2012.03.03.111, “Biyocoğrafya Tabanlı Optimizasyon Yardımıyla Asenkron Motor Parametrelerinin Belirlenmesi”, Düzce Üniversitesi,, Yardımcı Araştırmacı, 2012.

SAN-TEZ Projesi, 00228.STZ.2008-1, “Modern meyve (bodur kiraz) yetiştiriciliğinde güneş enerjili akıllı damla sulama sistemi tasarımı”, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Yardımcı Araştırmacı, 2008.

Bilimsel Araştırma Projesi - 07/2008-22, “Uyarlanabilir Görüntü Filtre Tasarımı”, Gazi Üniversitesi, Yardımcı Araştırmacı, 2008.

Bilimsel Araştırma Projesi - 07/2006-01, “Anahtarlamalı Relüktans Motor Denetimi”, Gazi Üniversitesi, Yardımcı Araştırmacı, 2006.

SVET, Strengthening the Vocational Education and Training system in Turkey, "Medium and High Voltage Powerlines Technicial Person", Ankara, Alan uzmanı, 2006

Leonardo da Vinci II - TR/A/F/Ex-1-024, "Latest Developments of the Electronic Power Converters", Spain / Seville, 2005