duzce   images1  

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI):

A21. Güvenç, U., Katırcıoglu, F,. “Escape Velocity: A New Operator For  Gravitational Search Algorithm", Neural Computing and Applications, 31(1), 27-42, 2019.

A20. Dosoglu, M.K., Güvenç, U., Sönmez, Y., Yılmaz, C., “Enhancement of Demagnetization Control for Low Voltage Ride Through Capability in DFIG based Wind Farm", Electrical Engineering, 100(2), 491-498, 2018.

A19. Güvenç, U., Duman, S., Sönmez, Y., Kahraman, HT., Döşoğlu M.K.,   “Symbiotic organisms search algorithm for economic load disptach problem with valve-point effects”, Scientica Iranica, 25(6), 3490-3506, 2018.

A18. Döşoğlu M.K., Güvenç, U., Duman, S., Sönmez, Y., Kahraman, HT., “Symbiotic organisms search optimization algorithm for economic/emission dispatch problem in power systems”, Neural Computing and Applications, 29(3), 721-737, 2018.

A17. Döşoğlu M.K., Arsoy, A.B., Güvenç, U., “Application of STATCOM-Supercapacitor for low voltage ride through capability in DFIG based wind farm”, Neural Computing and Applications,28, 2665-2674, 2017.

A16. Işık, N., Isık, A.H., Şişe, Ö, Güvenç, U., “Prediction of First Order Focusing Properties of Ideal Hemispherical Deflector Analyzer Using Artificial Neural Network", Acta Physica Polonica A, 131(1), 10-12, 2017.

A15. Sönmez, Y., Kahraman, HT., Döşoğlu M.K., Güvenç, U., Duman, S.,  “Symbiotic organisms search algorithm for dynamic economic disptach with valve-point effects”, Journal of Experimental & Theoretical Artificial Intelligence, 29(3), 495-515, 2017.

A14. Güvenç, U., Yiğit, T., Işık A.H., Akkaya, İ., "Performance analysis of biogeography-based optimization for automatic voltage regulator system", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 24(3), 1150-1162, 2016.

A13. Elmas, Ç., Demirci, R., Güvenç, U., "Fuzzy Diffusion Filter with Extended Neighborhood", Expert Systems with Applications, 40(13), 866-872, 2013.

A12. Isik, M.F., Güvenç, U., Yanmaz, H., "AC Chopper Application and Benefits of Auxiliary Windings for PSC Motors", Elektronika Ir Elektrotechnika, 19(10), 76-80, (2013)

A11. Duman, S.,  Sönmez, Y., Güvenç, U., Yörükeren, N., "Optimal Reactive Power Dispatch using Gravitational Search Algorithm", IET Generation, Transmission & Distrubition, 6(6), 563-576, 2012.

A10. Duman, S., Güvenç, U,. Sönmez, Y., Yörükeren, N., "Optimal Power Flow using Gravitational Search Algorithm", Energy Conversion and Management, 59: 86-95, (2012)

A9. Güvenç, U,. Sönmez, Y., Duman, S., Yörükeren, N., "Combined Economic and Emission Dispatch Solution using Gravitational Search Algorithm", Scientia Iranica, 19(6), 1754-1762, 2012.

A8. Dosoglu M.K, Ozturk, A., Poyraz, G., Güvenç, U., "Recovering the voltage dip analysis with STATCOM of DFIG in multi-machine wind farm",  Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), 59-64, 2012.

A7. Güvenç, U., Altun, BE., Duman, S., “Optimal power flow using genetic algorithm based on similarity”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 29(1): 1-10, (2012).

A6. Dosoglu, MK, Tosun, S., Guvenc, U., Ozturk, A., “Investigation of Static and Dynamic Load Analysis in the Multi -Machine Wind Farms Using UPFC”, Elektronika Ir Elektrotechnika,1(117):59-64,(2012).

A5. Güvenç, U., Duman, S., Saracoğlu, B., Öztür,k A., “A Hybrid GA-PSO Approach Based on Similarity for Various Types of Economic Dispatch Problems”, Elektronika Ir Elektrotechnika, 2(108): 109-114, (2011).

A4. Güvenç, U., “Combined economic emission dispatch solution using genetic algorithm based on similarity crossover”, Scientific Research and Essays, (5)17: 2451-2456, (2010).

A3. Duman, S., Güvenç, U., Yörükeren, N., “Gravitational Search Algorithm for Economic Dispatch with Valve-point Effects”, International Review of Electrical Engineering, 5(6): 2890-2895, (2010).

A2. Çobanlı, S., Öztürk, A., Güvenç U, Tosun, S., “Active Power Loss Minimization in Electric Power Systems through Artificial Bee Colony Algorithm”, International Review of Electrical Engineering, 5(5): 2217-2223, (2010)

A1. Güvenç, U., Demirci, R., Karagul, T., “Light refraction based medical image segmentation”, Scientific Research and Essays, (5)10: 1127-1132, (2010).

B. Diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B19. Doğan, M.U., Güvenç, U., Elmas, R.,"Elektrikli bir aracın sürme sisteminin denetimi", Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(1), 541-552, 2019.

B18. Aras, S. Kahraman, H.T., Sönmez, Y., Güvenç, U., "Meta-sezgisel arama algoritmalarının test edilmesi için yeni yöntemlerin geliştirilmesi", İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(2), 1-8, (2017)

B17. Durgut, A, Birogul, S., Güvenç, U.,"Comprasion of the effects of image segmentation on image processing performance with parallel programing", Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 8(2), 145-154, 2017.

B16. Güvenç, U., Katırcıoğlu, F., “En İyi Ajana Özel Davranış: Geliştirilmiş Yerçekimi Arama Algoritması”, El-Cezeri Jounal of Science and Engineering, 3(1), 143-153, 2016.

B15. Elmas, C., Güvenç, U., Doğan, M.U., “Tire-Road Friction Coefficient Estimation and Experimental Setup Design of Electric Vehicle”, Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering, 3(4), 202-207-2015

B14. Döşoğlu, M.K., Güvenç, U., Poyraz, G., Küçük, B. "Senkron generatörlerin farklı derece modelindeki analizlerin incelenmesi", İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 4(2), 72-80, (2015)

B13. Sonmez, Y., Ayyildiz, O., Kahraman, H. T., Guvenc, U., Duman, S. " Improvement of Buck Converter Performance Using Artificial Bee Colony Optimized-PID Controller", Journal of Automation and Control Engineering, 3(4),304-310 ,(2015).

B12. Güvenç,U., Katırcıoğlu, F., "GSA algoritmasının değişkenlerinin incelenmesi ve en uygun değerlerinin tespiti", İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 4(1), 24-35, (2015)

B11.  Demirci,R. Güvenç,U., Kahraman, HT., "Görüntülerin renk uzayı yardımıyla ayrıştırlması", İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-8, (2014)

B10. Saraçoğlu, B., Güvenç, U., Dursun, M., Poyraz, G., Duman, S., "Biyocağrafya Tabanlı Optimizasyon Metodu Kullanarak Asenkron Motor Parametre Tahmini", İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 2(1), 46-54, (2013)

B9. Güvenç, U., Dursun, M., Çimen, H., "Mermer Kesme İşleminde Kesim Süresinin Yapay Sinir Ağı Tabanlı Modellenmesi", SDU International Technologic Science, 3(2), 9-16, (2011)

B8. Güvenç, U., Sönmez, Y., Yılmaz, C., SAYAN, H.H., “Anahtarlamalı Relüktans Motorun Doğrudan Moment Denetimi”, Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Politeknik Dergisi, (12)4: 221-224, (2009).

B7. Sönmez, Y., Dursun, M.,  Güvenç, U., Yılmaz, C., “Start-Up Current Control of Buck-Boost Convertor-Fed Serial DC Motor”, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, (15)2: 278-283, (2009).

B6. Yılmaz, C., Koşalay, İ., Sönmez, Y., Güvenç, U., Üncü, İ.S., “Bina Aydınlatmasının Ağ Tabanlı Tasarımı ve Bulanık Mantık İle Uzaktan Denetimi”, Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, (15)2: 166-172, (2009).

B5. Güvenç, U., Karagül, T., “Görüntülerin Kenar Haritalarının Çıkarımına Yeni Bir Yaklaşım”, Bilişim Teknolojileri Dergisi, (2)1: 23-27, (2009).

B4. Ç. Elmas, R. Demirci ve U. Güvenç, "Yön Bağımsız Yayınım Filtresinin Plaka Görüntülerindeki Gürültülerin Temizlenmesindeki Etkisi", Politeknik Dergisi, 11(2): 89-92 (2008)

B3. U. Güvenç, Ç. Elmas ve R. Demirci, ‘Renkli Görüntülerin Otomatik Ayrıştırılması’, Politeknik Dergisi, 11(1): 9-12 (2008).

B2. U. Güvenç, Y. Sönmez ve S. Biroğul, ‘Bulanık Mantık Denetimli Da-Da Çeviricileri İçin Geliştirilen Bir Eğitim Seti’, Politeknik Dergisi, 10(4): 339-346 (2007).

B1. S. Biroğul, Y. Sönmez ve U. Güvenç, 'Veri Füzyonuna Genel Bir Bakış', Politeknik Dergisi, 10(3): 117-121 (2007)

C. Uluslararası  bildiriler :

C40. Guvenc, U, Duman, S. Hınıslıoğlu, Y., “Escape velocity based gravitational search algorithm for solving the optimal power flow problem integrated wıth wind power”, IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES – 2018), Antalya, 2018, pp. 584-590.

C39. Guvenc, U, Duman, S. Kaymaz, E., Sayan, HS., “Dynamic economıc dispatch integrated wind power using salp swarm algorithm”, IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES – 2018), Antalya, 2018, pp. 1529-1535

C38. T. Pala, U. Güvenç, H. T. Kahraman, İ. Yücedağ and Y. Sönmez, "Comparison of Pooling Methods for Handwritten Digit Recognition Problem," 2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 2018, pp. 1-5.

C37. T. Pala, İ. Yücedağ, H. T. Kahraman, U. Güvenç and Y. Sönmez, "Haar Wavelet Neural Network Model," 2018 International Conference on Artificial Intelligence and Data Processing (IDAP), Malatya, Turkey, 2018, pp. 1-8.

C36. Güvenç U, Kaymaz E., Duman S.,”Economic dispatch of power system including wind power using salp swarm algorithm”, 7 th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18), 219-222, 2018.

C35. Güvenç U, Yazıcı A., Yılmaz C., “Dynamic economic dispatch using chaos based gravitational search algorithm” , 7 th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18), 210-213, 2018.

C34. Duman S., Güvenç U, ”Optimal power flow with integrated wind power using moth swarm algorithm”, 7 th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18), 190-195, 2018.

C33. Kahraman HT., Aras S., Sonmez Y, Guvenc U.,” Development and testing of meta heuristic regression tool ”, 7 th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18), 580-585, 2018.

C32. Döşoğlu MK., Dursun M., Güvenç U., Ercan İ., “Enhancement of DC link model for LVRT capability in squirrel cage induction generator SCIG based wind farm”, 7 th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18), 36-40, 2018.

C31. Sönmez Y., Güvenç U., Yılmaz C., Kahraman HT., “Fuel cost function parameter optimization by using gravitational search algorithm”, 7 th International Conference on Advanced Technologies (ICAT’18), 226-231, 2018.

C30. Güvenç U., Duman S., Hınıslıoğlu Y., “Moth Swarm Algorithm for Combined Heat and Power Economic Dispatch”, IV. IMCOFE International Multidisciplinary Congress of Eurasia 2017, 316-322, 2017.

C29. Güvenç U., Katırcıoğlu F., Can E., “Kaos ve Kurtulma Hızı Tabanlı Yerçekimi Arama Algoritması ile Optimal Güç Akışı”, IV. IMCOFE International Multidisciplinary Congress of Eurasia 2017, 2017.

C28. Kahraman HT., Aras S., Güvenç U., Sönmez Y., “Exploring The Effect Of Distribution Methods On Meta-Heuristic Searching Process”, 2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), 371-376, 2017.

C27. Yılmaz C., Işık MF., Sönmez Y. ,Güvenç U., “IOS/Android Temelli Akıllı Ev Uygulamasının Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi”, 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies(ICADET’xx17), 563-568, 2017.

C26. Işık MF., Yılmaz C., Sönmez Y. ,Güvenç U., ”Asenkron Motorlarda Sürücü Parametrelerinin Devicenet Ağı Üzerinden Ios/Android Tabanlı Kontrolü”, 2nd International Conference on Advanced Engineering Technologies(ICADET’xx17), 417-422, 2017.

C25. Bingöl O., Güvenç U., Duman S., Paçacı Serdar., ”Stochastic fractal search with chaos”, 2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), 2017

C24. Kahraman HT., Onur K., Aras S., Güvenç U., “Meta-Sezgisel Algoritmaların Geliştirilme ve Test Süreçlerinde Standartların Belirlenmesi”, International Engineering Research Symposium, 108-110, 2017.

C23. Kahraman HT., Aras S., Güvenç U., Sönmez Y., “Meta-Sezgisel Algoritmalarda Tasarım Desenlerinin Keşfedilmesi”, International Engineering Research Symposium, 155-165, 2017.

C22. Tosun S., Öztürk A., Çelik H., Güvenç U., “Yapay Sinir Ağları ile Kısa Dönem Profil Tahmini”,   4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science ISITES 2016, 1240-1249, 2016.

C21. Katırcıoğlu F., Güvenç U., “En İyi Ajan Operatörü Kullanılarak Çok Eşikli Bölütleme” 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science ISITES 2016, 1259-1268, 2016.

C20. Durgut A., Biroğul S., Güvenç U., “Aynı Görüntünün Bölünerek İşlenmesinde Paralel Programlamanın Etkisinin İncelenmesi”,   Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu ASYU 2016.

C19. Katırcıoğlu F., Güvenç U., “Sarsıntı Operatörü Yerçekimi Arama Algoritması İçin Yeni Bir Operatör”,   Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu ASYU 2016.

C18. Hınıslıoğlu Y., Güvenç U., “Ekonomik Yük Dağıtımı Probleminin Stokastik Fraktal Arama Algoritması ile Çözümü”,   Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu ASYU 2016.

C17. Yılmaz C., Sönmez Y., Kahraman HT., Söyler S., Güvenç U., “Developing of decision support system for land mine classification by meta heuristic classifier”, INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 2016.

C16. Güvenç U., Duman S., Döşoğlu MK., Kahraman HT., Sönmez Y., Yılmaz C., “Application of Symbiotic Organisms Search Algorithm to solve various economic load dispatch problems”, INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 2016.

C15. Kahraman HT., Döşoğlu MK., Güvenç U., Duman S. ,Sönmez Y., “Optimal scheduling of short term hydrothermal generation using symbiotic organisms search algorithm”, Smart Grid Congress and Fair (ICSG), 2016 4th International Istanbul, 2016.

C14. Sönmez Y., Güvenç U., Kahraman HT.,Yılmaz C., “A Comperative Study on Novel Machine Learning Algorithms for Estimation of Energy Performance of Residential Buildings”, Smart Grid Congress and Fair (ICSG), 2015 3rd International Istanbul, 1-7, 2015.

C13. Döşoğlu, M.K., Güvenç, U., Poyraz, G., Küçük, B. "Farklı dinamik derece modelindeki senkron generatörlerin geçici durumlarda rüzgar santrali üzerindeki etkileri", 3RD International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 357-365 pp., Valencia, Spain, June, 2015.

C12. R.Demirci, U.Güvenç, U.Tanyeri,  "Anisotropic diffusion filter without conductivity parameters", 16th International Conference on System Theory, Control and Computing, 1-6 pp., Sinaia, Romania, October, 2012

C11. Güvenç U. , Duman, S., Akkaya, İ. "Imperialist Competitive Algorithm for Optimal Design of the PID Controller for an AVR System", 12th International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems, Istanbul, Turkey, June, 2012

C10. Sonmez, Y.,  Duman, S.,  Güvenç U. , Yörükeren, N. "Optimal Power Flow Incorporating FACTS Devices using Gravitational Search Algorithm", 2012 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 1-5 pp., Trabzon, Turkey, 2012.

C9. Duman, S., Maden D., Güvenç, U.,"Determination of the PID Controller Parameters for Speed and Position Control of DC Motor using Gravitational Search Algorithm", 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering (ELECO' 2011), 1 -4 December, Bursa, TURKEY, 2011.

C8. Elmas Ç, Demirci R., Güvenç U. “Fuzzy Anisotropic Filter without Diffusivity Functions”, 2st international fuzzy systems Symposium, 17-18 October 2011, Ankara,

C7. Duman, S., Sonmez, Y., Guvenc, U., Yorukeren, N., “Application of gravitational search algorithm for optimal reactive power dispatch problem” Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA), 2011 International Symposium on, 519-523, (2011)

C6. Tosun, S., Öztürk, A., Yalçın, M.A., Döşoğlu, K., Güvenç,U., "Güç Sisteminde SVC ve STATCOM Denetleyici Etkilerinin İncelenmesi", 6th International Advanced Technologies Symposium, 6th International Advanced Technologies Symposium, 287-292, (2011)

C5. Elmas, C., Sönmez, Y., Güvenç, U., Yılmaz, C., “Fuzzy logic and neural network based multi-agent decision support system for forest fire”, 1st international fuzzy systems Symposium, 1-2 October 2009, Ankara, pp. 400-408.

C4. Demirci, R., Güvenç, U., “Fuzzy filter for color  images’, 1st international fuzzy systems Symposium, 1-2 October 2009, Ankara, pp. 365-370.

C3. Sönmez, Y., Yılmaz, C., Güvenç, U., “Uygulamalı Dersler İçin Bilgisayar Destekli Eğitim Seti Kullanmanın Öğrenme Üzerindeki Etkisi", International Conference On Educational Sciences ICES’08, 23-25 June 2008, Turkish Republic of Northern Cyprus

C2. U. Güvenç, S. Biroğul, ve Y. Sönmez., 'Yapay Sinir Ağları Eğitim Seti', The Proceedings of 7th    International Educational Technology Conference, 3-5 May 2007, Turkish Republic of Northern Cyprus

C1. C. Elmas, U. Güvenç "Yapay Sinir Ağı Tabanlı Bir Anahtarlamalı Relüktans Motorun Tork Dalgalanmalarının  Azaltılması", I. Uluslararası Mesleki ve Teknik EğitimTeknolojileri Kongresi, 5-7   Eylül 2005, İstanbul.

D. Ulusal  bildiriler:

D9. HT. Kahraman, Y. Sönmez, C. Yılmaz ve U. Güvenç, “Uyarlanabilir yapay sınır ağları modelleriyle Türkiye’nin elektrik enerjisi yük tahmininin yapılması”, 3. ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU 01-03 EKİM 2015, 262-268, Muğla.

D8. M.K Döşoğlu, U. Güvenç, S.Duman, M.Dursun, “Şebekeye bağlı rüzgâr türbininin kısa devre analizi”, 3. ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU 01-03 EKİM 2015, 277-283, Muğla

D7. M.K Döşoğlu, U. Güvenç, S.Duman, M.Dursun, “3 sargılı transformatörün gerilim kararlılığı üzerindeki etkilerinin incelenmesi”, 3. ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU 01-03 EKİM 2015, 292-298, Muğla

D6. C. Yılmaz, Y. Sönmez, HT. Kahraman, U. Güvenc, HH. Sayan,”Akıllı binalarda tasarım stratejilerinin enerji verimliliği üzerindeki etkileri, 3. ANADOLU ENERJİ SEMPOZYUMU 01-03 EKİM 2015, 950-955, Muğla

D5. U. Güvenç, Ç. Elmas ve R. Demirci, “Işığın Kırılma Kanuna Bağlı Yeni Bir Kenar Belirleyici”, IEEE 16. Sinyal İşleme, İletişim ve Uygulamaları Kurultayı, 20-22 Nisan 2008, Didim.

D4. U. Güvenç, A. Saygin, H. Battaloğlu, C. Yilmaz, M. Dursun, “Orta Ve Yüksek Gerilim Sistemleri Tesis Ve Bakim Onarim Elemani Meslek Standardi Geliştirilmesi” UMES2007, KOCAELİ

D3. U. Güvenç, H. Battaloğlu, B. Alcan, C. Yilmaz, M. Dursun, “Bilgisayar Teknik Servis Elemani Meslek Standardi Geliştirilme" UMES2007, KOCAELİ

D2. S. Biroğul, U. Güvenç " Genetik Algoritma İle Çözümü Gerçekleştirilen Atölye Çizelgeleme Probleminde Ürün Sayısının Etkisi", Akademik Bilişim Konferansı 2007, 31 Ocak - 2 Şubat 2007, Kütahya.

D1. U. Güvenç " Anahtarlamalı Relüktans Motor Manyetik akısının Yapay Sinir Ağı Tabanlı  Modellenmesi", Akademik Bilişim Konferansı 2007, 31 Ocak - 2 Şubat 2007, Kütahya.